Metro trafikkskole, stiftet 1999, og er en av de trafikkskole med lengst erfaring og flest elever i nærområde. Trafikkskolen har svært dyktige trafikklærere som til enhver tid er oppdatert på det på regler, pedagogisk opplæring og individuelt tilpassede løsninger for ulike personers behov for trafikk opplæring. For Metro Trafikkskole er sikkerhet i trafikken av høyeste prioritet og den viktigste investering hver enkel elev gjør hos oss. Metro Trafikkskole er en aktiv deltaker i vårt lokalsamfunn og støtter opp om idrett på amatør og profesjonelt nivå.

Metro Trafikkskole og våre fadderbarn

Roodson Sylvaince, Vårt Plan fadderbarn i Haiti.Rodson_Sylvaince Han er født 2006 og bor sammen med sin familie og går på skole ca. 45 minutter fran han bor.  Roodson Sylviance er ved god helse. Gjennom Metro Trafikkskole og Plan mottar han støtte for helseopplysning, ernæring, vitaminer og hygiene i tillegg til skolemateriell.

SP-nr 0366950, Metro Trafikkskole

kadidjet_Rabo

Kadidjeta Rabo, Vårt andre Plan fadderbarn er fra Burkina Faso. Hun er født i 2009 og har ikke begynt på skolen enda. Hun bor sammen med sin mor og far. Metro Trafikkskole støtter Kadidjeta Rabo i Plans fadderordning for tilrettelegging for rent vann og sanitær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro Trafikkskole er stolt sponsor av Håndball Jenter, Fotball Jenter og GutterHåndball jenter (2)

Jenter 1999 er LIFs jentelag for jenter født i 1999 (og noen født 2000).

Jentelaget er enfelles treningsgruppe som stiller 1 lag (11′er J17 1. div) i serien sesongen 2014.

Metro Trafikkskole søtter Håndballjentenes sukess.

 

 

 

 

jenter_99_1 Fotball gutta

 

 

 

 

 

 

 

Metro Trafikkskole – En Gaselle Bedrift

Gaselle (bedrift) i Norge er en kåring gjort av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomiGaselle 201405271845 (1) og jevn omsetningsøkning over flere år. Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun ca. 5% som får denne betegnelsen hvert år.

Begrepet Gasellebedrift ble skapt av den amerikanske forskeren David Birch. Allerede på 80-tallet viste han at det er små raskt voksende bedrifter som skaper mest arbeidsplasser, til forskjell fra økonomiske elefanter som alltid må effektivisere og ofte reduserer sysselsettingen.

Dagens Næringsliv velger årlig ut Gasellebedrifter etter disse kriteriene:

  • levert godkjente regnskaper
  • minst doblet omsetningen over fire år
  • omsetning på over en million kroner første år
  • positivt, samlet driftsresultat
  • unngått negativ vekst
  • organisert som aksjeselskap

Se Bevis for Gaselle Metro Trafikkskole her! 

 

Metro Trafikkskole i samarbeid med Thomas Sigvartsen

Thomas Sigvartsen og Sigvartsen Racing uttrykker glede over å kunne fortelle Thoams_racingat samarbeidet de har hatt med Metro Trafikkskole vil fortsette i 2014. Bedriften har vært en viktig støttespiller for Thomas de seneste årene og vi er veldig fornøyde med at vi har fått på plass en ny avtale.

– Metro Trafikkskole har vært en viktig samarbeidspartner for meg de siste årene og jeg er veldig glad for å ha de med videre i min satsning, sier Thomas.

Mer om Metro Trafikkskole og deres tilbud kan du lese på deres hjemmeside: www.metrotrafikkskole.no.

Mer om samarbeidet kan du lese her og på www.sigvartsen-racing.com