Trafikalt grunnkurs TG

Varighet  Lørenskog Ensjø  Grefsen
  Trafikalt Grunnkurs med førstehjelp   1900,- 1900,- 1900,-
  Førstehjelpkurs  900,-  900,-  900,-
Mørkekjøringsdemo 1600,- 1600,- 1600,-
Trafikalt Grunnkurs med førstehjelp og mørkedemo 3500,- 3500,- 3500,-

Trafikalt Grunnkurs med førstehjelp og Mørkekjøringsdemo.                                

(Pakke er gyldige i 18 mnd fra kjøps dato, ubenyttede pakke/deler av pakke refunderes ikke)   Pakketilbud

3250,-

   

3250,-

  

 3250,-

 

Klasse AM146

Grunnkurs moped (Teori) 900,-  900,-  900,-
Mopedkjøring (5 kjøretimer + obligatoriske kjøretimer) 6500,- 6500,- 6500,-
Pakke inkl. 5 kjøretimer og alt obligatorisk.  

(Pakke er gyldig i 18 mnd fra kjøps dato, ubenyttede pakke/deler av pk refunderes ikke)        Pakketilbud  

7400,-

 6900,-

7400,-

 6900,-

7400,-

 6900,-

Kjøretime (ved behov for ekstra timer utover pakken)  45 min 620,-  620,-  620,- 

Klasse B

Kjøretime (timer etter kl 1600 og i helgene + kr 100,- pr/t)                            45 min      620,-      650,-      650,-
Trinn 2 – Trinnvurdering 45 min  620,-  650,-  650,-
Sikkerhetskurs på bane (eks. gebyr) 3900,- 3900,- 3900,-
3.6 Forbikjøring 135 min 1860,- 1950,- 1950,-
Trinn 3 – Trinnvurdering 45 min 620,- 650,- 650,-
Sikkerhetskurs på vei (helg kr 7900,-) 7100,- 7100,- 7100,-
Leie bil til førerprøve  60 min 2900,- 2900,- 2900,-
Førerprøve helgetillegg 500,- 500,- 500,-
Teorifilm 6 mnd   699,-  699,-  699,- 
  Pakke kl B: Teorifilm 6.mnd + 7 kjørertimer + trinnvurdering trinn 2 + sikkerhetskurs bane (eks gebyr) + trinnvurdering trinn 3 + forbikjøring 3 timer + Sikkerhetskurs vei + leie bil til oppkjøring. 22039,-   22399,-  22399,-
(Pakke er gyldig i 18 mnd fra kjøpsdato, ubenyttede pakke/deler av pakke refunderes ikke).  Pakketilbud   20500,- 

  

20500,-

  

20500,-

 

Klasse BE

Lastsikringskurs 1100,-   1100,-    1100,-
Kjøretime (timer etter kl 1600 og i helgene + kr 100,- pr/t)   45 min   710,-  710,-  710,-
Veiledningstime trinn 2 45 min  710,- 710,- 710.-
Veiledningstime trinn 3 45 min  710,- 710,- 710,-
Sikkerhetskurs på vei 135 min  2500,- 2500,- 2500,-
Leie bil m/ henger til førerprøve 60 min  2900,- 2900,- 2900,-
Førerprøve helgetillegg 500,- 500,- 500,-
Pakke kl B96: Lastsikringskurs + veil. trinn 2 + veil. trinn 3 + Sikkerhetskurs vei                       Pakketilbud 4800,- 4800,- 4800,-
Pakke kl BE: Lastsikringskurs + veil. trinn 2 + veil. trinn 3 + Sikkerhetskurs vei    7920,-  7920,-  7920,- 
  + leie bil m/henger til oppkjøring.                                                                                                 Pakketilbud 7500,- 7500,- 7500,-
 (Pakke er gyldig i 18 mnd fra kjøps dato, ubenyttede pakke/deler av pakke refunderes ikke)    
 
 
 

Andre Varer

Gebyr førerkort m/foto                             320,- 320,- 320,-
Gebyr førerprøver 1010,- 1010,- 1010,-
Gebyr Naf baneleie 1135,- 1135,- 1135,-
Gebyr teoriprøve 540,- 540,- 540,-
Klasse B arbeidsbok 250,- 250,- 250,-
Klasse B lærebok 400,- 400,- 400,-
Klasse AM146 (moped) lærebok 250,- 250,- 250,-